Bestilling av nytt kort

Du har mulighet til å bestille opp nytt kort på MinSide. Etter innlogging klikker du på "Kredittkort".Her vil du få frem en ny oversikt hvor du velger "Mitt kort". Du klikker deretter på "Bestill nytt kort" hvor blant annet adressen som kortet sendes til vil bli vist. Ønsker du å sette ny PIN-kode, gjøres dette i siste steg før bestilling. Når du anser deg som ferdig, klikker du på "Bestill kort". Du vil motta forsendelsen etter cirka en uke.