Brukerguider


Enda enklere å bytte til Bank Norwegian

Nye regler for bytte av bank

Den 01.05.2008 trådte de nye reglene for enklere bankbytte i kraft. Reglene er laget for at du som bankkunde trygt og enkelt skal kunne bytte fra en bank til en annen. For deg innebærer de nye reglene at bankene vil bistå med:

  • Overføring av midler fra og eventuelt avslutning av innskuddskonto.
  • Innhenting av oversikt over registrerte betalingsoppdrag som faste overføringer, avtalegiroer og andre betalinger på forfallsregister.
  • Innfrielse eller flytting av lån og kreditter.

Hvordan går du frem i praksis?

Først må du etablere et kundeforhold til Bank Norwegian. For å gjøre det må du legge inn en søknad via våre nettsider www.banknorwegian.no. Etter dette går det meste av seg selv. Du får tilsendt en rekommandert sending fra oss, som du personlig må hente på postkontoret ved å vise frem gyldig legitimasjon. Banken godtar kun gyldig pass, og dersom utenlandsk pass må også et tilleggsdokument som bekrefter fullt norsk fødselsnummer fremvises. Bakgrunnen for dette er skjerpede regler i finansnæringen for utstedelse av sikkerhetsbrikke (bankID). Når vi har mottatt legitimasjonskopien tilbake fra Posten og kontrollert den, vil du bli opprettet som kunde og få tilsendt en sikkerhetsbrikke for pålogging i nettbanken. Når du er innlogget i nettbanken, kan du skrive ut et eller flere av "Bytte av bank"- skjemaene ved å velge fanen "Produktinfo" og videre "Avtaler og skjema". Les videre for å se hvilke skjema som er aktuelle å fylle ut. Utfylte skjema sender du tilbake til oss, og vi hjelper deg med å bytte fra din gamle bankforbindelse.

Om du legitimerer deg med BankID fra annen bank for å opprette ditt kundeforhold hos oss og ønsker å bytte bank må du være oppmerksom på at enkelte banker vil kunne si opp din nåværende BankID. Om din BankID er utstedt av den banken du nå ønsker å bytte fra, anbefaler vi at du tar kontakt med banken og få avklart om de avslutter din BankID avtale. Dersom du trenger ny BankID fra Bank Norwegian, vil vi sende deg en rekommandert sending som du må hente på ditt nærmeste postkontor eller post i butikk.

Slik bytter du lønns- og brukskonto

For enkel oppsigelse av konto og overføring av innskudd fra gammel til ny bank, fyller du ut skjemaet "Oppdrag om overføring av innskudd – oppgjør av konto(er)" og returnerer det til oss. Da overføres innskuddet i gammel bank til din nye konto hos oss, og du opplyses om registrerte betalingsoppdrag i den gamle banken, slik at du enkelt kan legge dette inn i vår nettbank.

Husk å gi beskjed om nytt kontonummer til arbeidsgiver, NAV og eventuelt andre som gjør innbetalinger til kontoen, slik at pengene kommer på rett konto. Innestående på gammel konto overfører du til den nye kontoen. Husk at mange banker ikke avslutter gammel konto så lenge du ikke har returnert debetkortet som er tilknyttet kontoen. Klipp derfor dette i 2, og send tilbake til banken.

Slik innfrir eller flytter du lån og kreditter

Før Bank Norwegian kan innfri lån og/eller kreditter for deg i annen bank må du ha søkt om og fått innvilget et forbrukslån (Søk forbrukslån her). Søk på Forbrukslån og velg refinansiering. Så snart du har gjort dette får du tilsendt et gjeldsbrev og en utbetalingsfullmakt via en rekommandert sending fra Posten. Hent så forsendelsen på ditt lokale postkontor ved å vise frem passet ditt. Signer gjeldsbrevet og utbetalingsfullmakten og vi vil innfri de lån og kreditter du har spesifisert på utbetalingsfullmakten.

Dersom du ønsker å beholde dine tidligere kredittkortforbindelser er dette måten å gjøre det på. Hvis du til formodning skulle ønske å si opp/avslutte ditt kundeforhold til en eller flere av disse kredittkortforbindelsene må du i tillegg fylle ut skjemaet "Oppdrag om innfrielse av kredittkort". Da vil vi innfri gjelden og anmode din gamle bankforbindelse/leverandør om å avslutte ditt kundeforhold. Husk å returnere ditt kredittkort til din gammel bankforbindelse/leverandør.

Hva med mine faste betalingsoppdrag?

Når du har mottatt opplysninger om dine faste betalingsoppdrag hos din gamle bankforbindelse, kan du opprette dem selv i nettbanken.

Avtalegiro: For å opprette avtalegiro i Bank Norwegian, må du først legge inn en vanlig faktura til betaling i nettbanken – Hvis kreditor tilbyr avtalegiro, vil du få opp spørsmål om du ønsker å legge opp en avtalegiro på denne fakturaen.

E-faktura: Dine e-fakturaavtaler vil automatisk dukke opp i nettbanken din, da e-fakturaavtaler følger personnummeret ditt. Du må derfor ikke slette disse fra din tidligere bankforbindelse, for da vil de også bli slettet fra nettbanken din hos Bank Norwegian.

Faste betalinger/overføringer: Du kan selv opprette faste betalinger/overføringer i nettbanken ved å velge fanen "Betalinger" og videre "Fast betaling" eller "fast overføring".

Bank Norwegian som bruksbank men boliglån i annen bank?

Du kan fint nyte godt av å bruke en gebyrfri bank som din hovedbankforbindelse, og fortsatt ha boliglånet ditt et annet sted. Den enkleste måten å gjøre dette på, er å opprette kundeforhold til Bank Norwegian som nevnt ovenfor, og opprette en fast overføring til trekkontoen i banken hvor du har boliglånet. På den måten vet du at boliglånet blir betalt hver måned, uten at du trenger å løfte en finger. Se vår FAQ for forklaring på hvordan du legger opp et fast trekk fra din konto.

Nettbank

Når du blir kunde i Bank Norwegian, får du også en ny nettbank. Å venne seg til en ny nettbank er ikke noe problem. De fleste nettbankene ligner, og har de samme funksjonene - det bare ser litt annerledes ut. Skulle du mot formodning få problemer med nettbanken, har vi en FAQ på hjemmesiden vår www.banknorwegian.no som gir svar på de fleste spørsmål.

Må jeg lære meg nye PIN-koder?

Å måtte lære seg nye koder er en av grunnene til at mange lar være å bytte bank. Hvis nye koder er en grunn til at du ikke ønsker å bytte bør du tenke på hva du kan spare på å bytte bank. Å lære seg 4 små siffer kan betale seg godt.

Hva med kredittkortet mitt?

Bank Norwegian tilbyr selvfølgelig kredittkort. Dette kan du finne mer informasjon om på kredittkort søknadssiden – Her er det også enkelt å søke om dette.

Huskeliste

  • Gi beskjed til arbeidsgiver etc. om ditt nye lønnskontonummer i Bank Norwegian.
  • Slett eventuelle avtalegiro/autogiro-avtaler i den tidligere nettbanken din. Opprett nye i din nye nettbank.
  • E-faktura-avtaler skal du automatisk finne igjen i din nye nettbank. Husk å bytte konto for belastning fra den gamle til den nye dersom dette ikke allerede er gjort.
  • Husk eventuelle renter på den «gamle» kontoen. Disse kommer som regel på konto den 31.12. hvert år.
  • Husk at du må opprette et nytt «mottagerregister» i din nye nettbank. Dette følger ikke automatisk med når du bytter.