Endre beløpsgrense ved overføring i nettbanken

Av sikkerhetsmessige årsaker, er sparekontoen satt opp med en beløpsgrense på kr 25.000,- per overføring. Denne kan du derimot endre etter eget ønske og behov på Min side.

Etter innlogging på Min side, klikker du på «Annet».

Klikk deretter på «Transaksjonsgrense».

Velg ønsket transaksjonsgrense og klikk «Bekreft» før du gjennomfører ønsket overføring/betaling.