Innlogging på Min side

Min side krever BankID. Dersom du har en BankID fra en annen bank, kan du benytte denne.

Velg innloggingsalternativ og tast inn påkrevd informasjon.

Skriv inn engangskoden fra BankID-brikken og klikk på pilen.

Siste steg i prosessen er å skrive inn ditt personlige passord som du selv har laget til din BankID-brikke.

OBS!
Mottar du feilmeldingen «feil data er tastet inn», kan dette betyr at du ikke har en BankID-brikke, men en kodebrikke som er låst til din dagligbank. Av utseende kan brikkene se identiske ut, men funksjonaliteten er ulik.

Dersom feilen skyldes at du har en kodebrikke, må du kontakte dagligbanken din for å forhøre deg om muligheten for at de kan utstede en BankID-brikke til deg. Oppdateringen gjøres i deres systemer umiddelbart, og du trenger ikke å motta en ny brikke.