Min Kredittramme

Du har alltid mulighet til å se din kredittgrense på Min side. Det er kun mulig å søke om økning av kredittgrensen via våre hjemmesider. Her kan du også reservere deg mot autoamtisk økning, samt nedjustere grensen om ønskelig. Når du logger deg inn på Min side, kommer du til følgende side. Velg "Kredittkort".

For å få oversikt over kreditten velger du "Kredittramme"".

Her har du mulighet til å se nåværende kredittgrense. Under rullegardinene "Ønsket kredittgrense" kan du få mulighet til å øke kredittgrensen til et forhåndsberegnet beløp. Dersom du har maksimal kreditt på kortet må du søke om økningen.

Dersom du ønsker å redusere kredittgrensen kan du endre denne under "Redusere kredittramme". Husk at du ikke har mulighet til å nedjustere kredittgrensen dersom du har mer utestående enn gjeldende grense. Du vil i disse tilfellene få melding om at det ikke er mulig å redusere kredittgrensen. Dersom du har mulighet til å nedjustere kreditten, får du anledning til å gjøre dette i en rullegardin som fremkommer med forskjellige beløpsvalg. Det er ikke mulig å taste inn kredittgrensen manuelt.

For å reservere deg mot automatisk økning av kredittgrensen, klikker du på "Reservasjon" og huker av for at du ønsker å være "Reservert mot kredittøkning".