Min Kredittramme

Du har alltid mulighet til å se din kredittgrense på MinSide. Det er kun mulig å søke om økning av kredittgrensen via våre hjemmesider. Her kan du også reservere deg mot autoamtisk økning, samt nedjustere grensen. Når du logger deg inn på MinSide, kommer du til følgende side. Velg "Kredittkort".Du får da frem en ny oversikt, og velger "Mitt kort". For å få oversikt over kreditten velger du "Kredittramme".

Her har du mulighet til å se nåværende kredittgrense. Under rullegardinene "Ønsket kredittgrense" kan du få mulighet til å øke kredittgrensen til et forhåndsberegnet beløp. Dersom du har maksimal kreditt på kortet må du søke om økningen. Teksten "Endre Kredittgrense" vil da fremkomme.Dersom du ønsker å nedjustere kredittgrensen kan du endre denne under "Redusere kredittramme". Husk at du ikke har mulighet til å nedjustere kredittgrensen dersom du har mer utestående enn gjeldende grense. Du vil i disse tilfellene få melding om at det ikke er mulig å redusere kredittgrensen. Dersom du har mulighet til å nedjustere kreditten, får du anledning til å gjøre dette i en rullegardin som fremkommer med forskjellige beløpsvalg. Det er ikke mulig å taste inn kredittgrensen manuelt.For å reservere deg mot automatisk økning av kredittgrensen, klikker du på "Reservasjon" og huker av for at du ønsker å "Reservere mot kredittøkning".