Reklamasjon

Dersom det skulle fremkomme ukjente transaksjoner på kortet ditt, må det sperres umiddelbart. Dette kan du gjøre på Min side. Ved bruk av kredittkort, har du også reklamasjonsrett på varer som ikke har blitt levert eller som blir levert med mangler. For at vi skal kunne ta saken videre, må du fylle ut et reklamasjonsskjema via Min side. Etter innlogging, klikker du på "Kredittkort".

Du velger deretter "Reklamasjon" og "årsak til reklamasjon". Du får da opp et skjema som må fylles ut. Samtlige punkter må fylles ut, og alle transaksjoner du ønsker å reklamere på må markeres.

Skjemaet bekreftes og sendes inn ved signering med BankID-brikken din.