Mine Transaksjoner

Du har alltid mulighet til å se oversikt over alle transaksjonene dine på kredittkortet inne i kortnettbanken på MinSide. Etter innlogging velger du "Kredittkort".Du kommer da til en ny oversikt, her velger du "Transaksjoner". De første som fremkommer er ufakturerte transaksjoner, ved fakturering vil disse bli borte fra oversikten. Du kan velge å spesifisere søke ditt ved å klikke på rullegardinen og velge hvilken periode du ønsker oversikt over.Ved å klikke på en transaksjon får du frem ytterligere informasjon om brukerstedet.