Ofte stilte spørsmål


Sperring av BankID

En BankID-brikke er personlig, og du må ikke oppgi ditt passord eller gi din BankID-brikke til andre. Ved tap eller mistanke om tap av BankID, må BankID-brikken sperres. Du må umiddelbart melde fra til banken som har utstedt BankID-brikken. Dersom det er Bank Norwegian som har utstedt BankID-brikken din kan du kontakte oss på telefon 23 36 16 99.

Tjenesten er åpen hele døgnet, 365 dager i året.
En BankID-brikke er personlig, og du må ikke oppgi ditt passord eller gi din BankID-brikke til andre. Du kan selv endre ditt personlige passord. Du må først taste inn personnummer og ditt nåværende passord, før du får muligheten til å lage et nytt passord. Se vår brukerveiledning for endring av passord på BankID-brikken din.

Tilbake til oversikten