Ofte stilte spørsmål


Betalingsforsikring på kredittkort

Blir du 100% arbeidsledig/permittert eller 100% sykemeldt, vil forsikringen dekke 7% av din saldo etter 30 dager. Ytterligere informasjon om betalingsforsikring på kredittkort finner du her.

Forsikringen koster 0,99% av utestående saldo pr måned.
Betalingsforsikring kan bestilles når du legger inn søknad om kredittkort. Det kan også bestilles i etterkant gjennom MinSide. Når du har logget inn på MinSide velger du «Forsikring» etterfulgt av «Betalingsforsikring».
Du kan benytte deg av angrerett dersom du sender e-post til oss, innen 30 dager, om at du ikke ønsker forsikringen. 

Om du ønsker å avslutte betalingsforsikringen etter tidsfristen for angrerett er gått ut kan du sende oss en e-post om at du ønsker å avslutte den, så hjelper vi deg med det.

Henvendelsen kan du sende til forsikring@banknorwegian.no.
Du må oppfylle følgende kriterier for å kunne tegne Betalingsforsikring:
  • Du er mellom 18 og 60 år (ikke fylt 60 år).
  • Du er fullt arbeidsfør, i jobb eller selvstendig næringsdrivende. Minimum 16 t per uke.
  • Du har ikke kjennskap om sykdom eller symptomer de siste 12 måneder eller om eksisterende sykdom, symptomer, skade, ikke har diagnose eller fått behandling for sykdom/skade, som kan påvirke din arbeidsførhet.
  • Du kjenner ikke til eller burde ha grunn til å regne med fremtidig arbeidsledighet eller permittering.
  • Du har kredittkort gjennom Bank Norwegian.
  • Du er bosatt i Norge i henhold til Folkeregisteret og medlem av norsk folketrygd.
Arbeidsledighet/Permittering/Sykemelding (Gjelder kun for lønnsmottakere)
Etter 30 dager med sykemelding eller 30 dager med arbeidsledighet/permittering utbetales 7 % av utestående saldo. Det vil videre bli en fast utbetaling hver 30 dag. Maksimal månedlig utbetaling er kr 7 000. Etter seks måneder sammenhengende sykemelding/arbeidsledighet vil gjennomsnitt av saldo de tre siste måneder før hendelsesdato (maks NOK kr 50 000) innfris.

Sykehusopphold (Gjelder kun selvstendig næringsdrivende)
Etter 7 dager med sykehusopphold utbetales 7 % av utestående saldo. Det vil videre bli en fast utbetaling hver 30 dag. Maksimal månedlig innbetaling er kr 7 000. Etter seks måneder sammenhengende sykemelding/arbeidsledighet vil gjennomsnitt av saldo de siste tre måneder før hendelsesdato (maks NOK kr 50 000) innfris.

Kritisk sykdom
Utestående saldo innfris i sin helhet ved kritisk sykdom, opptil kr 150 000.

Tap av liv
Utestående saldo innfris i sin helhet ved dødsfall, opptil kr 150 000.
Det er kun kortinnhaver som har tegnet Betalingsforsikring som er dekket av forsikringen.
Du kan melde inn en skade ved å ringe forsikringsselskapet AXA på telefon 800 37 500 eller direkte på AXA sine hjemmesider.
Klikk her for å se forsikringsvilkårene med fullstendig beskrivelse av dekningsomfang og unntak.
Om kredittkortet går til inkasso vil forsikringen opphøre. Det vil ikke bli trukket 0,99% av utestående saldo i perioden i etterkant av inkassooversendelse.

Tilbake til oversikten