Ofte stilte spørsmål


Betalingsforsikring på kredittkort

Blir du 100% arbeidsledig/permittert eller 100% sykemeldt, vil forsikringen dekke 7% av din saldo etter 30 dager. Ytterligere informasjon om betalingsforsikring på kredittkort finner du her.

Forsikringen koster 0,88 % av utestående saldo hver måned. Har du ikke utestående gjeld på kortet, betaler du ikke forsikringspremie i den måneden.
Betalingsforsikring kan bestilles når du legger inn søknad om kredittkort. Det kan også bestilles i etterkant på MinSide. Når du har logget inn på MinSide velger du «Forsikring» etterfulgt av «Betalingsforsikring».
Du må oppfylle følgende kriterier for å kunne tegne Betalingsforsikring:
 • Du er mellom 18 og 60 år (ikke fylt 60 år).
 • Du er fullt arbeidsfør, i jobb minimum 16 timer per uke eller selvstendig næringsdrivende. 
 • Du har ikke kjennskap om sykdom eller symptomer de siste 12 måneder om eksisterende sykdom, symptomer, skade, ikke har diagnose eller fått behandling for sykdom/skade, som kan påvirke din arbeidsførhet.
 • Du kjenner ikke til eller burde ha grunn til å regne med fremtidig arbeidsledighet eller permittering.
 • Du har kredittkort hos Bank Norwegian.
 • Du er bosatt i Norge i henhold til Folkeregisteret og medlem av norsk folketrygd.
 • Din gjeld kan slettes om du blir 100 % sykemeldt, arbeidsledig eller permittert i over 4 måneder. 
 • Ved kritisk sykdom og dødsfall kan din gjeld på kortet slettes. Ervervsmessig uførhet på minst 50 % gir en utbetaling på kr 150.000.
 • Ved ulykkesskade kan følgende utbetales:
  • Ervervsmessig varig uførhet over 50 % : 150.000 kr.
  • Varig medisinsk invaliditet: Prosentandel av kr 150.000 tilsvarende invaliditetsgrad.
  • Dødsfall: 150.000 kr.
  • Benbrudd: 5.000 kr per skadetilfelle.
Det er kun kortinnhaver som har tegnet Betalingsforsikring som er dekket av forsikringen.
Du kan melde inn en skade ved å ringe forsikringsselskapet AXA på telefon 800 37 500 eller direkte på AXA sine hjemmesider.
Spørsmål angående din skadesak rettes direkte til AXA.
Klikk her for å se forsikringsvilkårene med fullstendig beskrivelse av dekningsomfang og unntak. 
Om du ønsker å avslutte betalingsforsikringen sender du oss oppsigelsen på e-post til forsikring@banknorwegian.no.
Om kredittkortet går til inkasso vil forsikringen opphøre. Det vil ikke bli trukket 0,88 % av utestående saldo i perioden i etterkant av oversendelse til inkasso.

Tilbake til oversikten