Ofte stilte spørsmål


Betalingsforsikring på kredittkort

Blir du 100% arbeidsledig/permittert eller 100% sykemeldt, vil forsikringen dekke 7% av din saldo etter 30 dager. Ytterligere informasjon om betalingsforsikring på kredittkort finner du her.

Betalingsforsikring kan bestilles når du legger inn søknad om kredittkort. Det kan også bestilles i etterkant gjennom MinSide. Du velger kredittkort, og Mitt kort og vil få oversikt over de forsikringene vi tilbyr under tilleggstjenester.
Du må oppfylle følgende kriterier for å kunne tegne Betalingsforsikring
• Du er mellom 18 og 60 år (ikke fylt 60 år).
• Du er fullt arbeidsfør og i jobb minimum 16 t./uken pr i dag eller selvstendig næringsdrivende.
• Du har ikke kjennskap om sykdom eller symptomer de siste 12 måneder eller om eksisterende sykdom, symptomer, skade, ikke har diagnose eller fått behandling for sykdom/skade, som kan påvirke din arbeidsførhet.
• Du kjenner ikke til eller burde ha grunn til å regne med fremtidig arbeidsledighet eller permittering.
• Du har kredittkort gjennom Bank Norwegian.
• Du er bosatt i Norge i henhold til Folkeregisteret og medlem av norsk folketrygd.
Det er kun kortinnhaver som har tegnet Betalingsforsikring som er dekket av forsikringen.
Forsikringen koster 0,99% av utestående saldo pr måned.
Arbeidsledighet/Permittering/Sykemelding (Gjelder kun for lønnsmottakere) Etter 30 dager med sykemelding eller 30 dager med arbeidsledighet/permittering utbetales 7 % av utestående saldo. Det vil videre bli en fast utbetaling hver 30 dag. Maksimal månedlig utbetaling er 7 000,-. Etter seks måneder sammenhengende sykemelding/arbeidsledighet vil gjennomsnitt av saldo de tre siste måneder før hendelsesdato (maks NOK 50 000,-) innfris. Sykehusopphold (Gjelder kun selvstendig næringsdrivende) Etter 7 dager med sykehusopphold utbetales 7 % av utestående saldo. Det vil videre bli en fast utbetaling hver 30 dag. Maksimal månedlig innbetaling er 7 000,-. Etter seks måneder sammenhengende sykemelding/arbeidsledighet vil gjennomsnitt av saldo de siste tre måneder før hendelsesdato (maks NOK 50 000,-) innfris.
Kritisk sykdom
Utestående saldo innfris i sin helhet ved kritisk sykdom, opptil 150 000,-

Tap av liv
Utestående saldo innfris i sin helhet ved dødsfall, opptil 150 000,-
Om kredittkortet går til inkasso vil forsikringen opphøre. Det vil da ikke bli trukket 0.99% av utestående saldo
Du kan melde inn en skade ved å ringe forsikringsselskapet AXA på telefon 800 37 500 eller direkte på AXA sine hjemmesider.
Her finner du forsikringsvilkårene med fullstendig beskrivelse av dekningsomfang og unntak.

Tilbake til oversikten