Ofte stilte spørsmål


Helårs reiseforsikring

Helårs reiseforsikring har utvidede dekninger i forhold til reiseforsikringen du får inkludert når du betaler reisen med Norwegian-kortet. Du får blant annet høyere dekningssummer på Reisegods-, Avbestilling- og Ansvarsdekningen. I tillegg inkluderer forskringen sykehuspenger ved skade og egenandelsforsikring ved kaskoskade på leiebil. Dekning for reiser som ikke er kjøpt med kredittkortet, inkludert til og fra arbeid/skole, er inkludert i forsikringen.

Klikk her for fullstendige vilkår.

Dekningsmatrise:
 
DekningForsikringssum per person NOKForsikringssum per familie NOKVilkårspunkt
Ulykke  5
Dødsfall400.000 -5.2.1
Livsvarig medisinisk invaliditet400.000-5.2.2
Dødsfall barn75.000-5.2.1
Livsvarig medisinsk invaliditet barn600.000-5.2.2
Medisinske behandlingsutgifterInntil 5 % av forskringssum for invaliditet-5.2.3
Erstatning til etterlatte barn10.000 per barn-5.2.4
Psykologisk førstehjelp ved dødsfall50.000-5.2.5
Benbrudd og brannskade10.000, iht tabell10.000, iht tabell5.2.6
Personlige eiendeler ved sykehusinnleggelse10.000-5.2.7
Sykehuspenger400 per dag etter 120 timer-5.2.8
Taxi til/fra arbeid/behandlinger10.000-5.2.9
Ombygging av bil og bolig80.000-5.2.10
Reisesyke  6
Medisinske utgifterUbegrensetUbegrenset6.3.1
Tannbehandling, spising1.000 per skadetilfelle1.000 per skadetilfelle6.3.2
Tannbehandling, ulykke5.000 per skadetilfelle5.000 per skadetilfelle6.3.2
HjemtransportUbegrensetUbegrenset6.3.3
HjemkallelseUbegrensetUbegrenset6.3.4
TilkallelseUbegrenset, maks 2 personerUbegrenset, maks 2 personer6.3.5
Reise og oppholdsutgifter50.000100.0006.3.6
Reiseavbrudd/
tapte feriedager
1.500 per skadetilfelle1.500 per skadetilfelle6.3.10
Ansvar15.000.00015.000.0007
Avbestilling100.000200.0008
Rettshjelp100.000100.0009
Kausjon40.00040.0009
Reisegods100.000200.00010
Kontanter og verdipapir5.00010.00010.2.1
Reisedokumenter15.00015.00010.2.2
Enkeltgjenstander30.00030.00010.2.3
Verdigjenstander30.00030.00010.2.4
Sykler15.000 10.2.5
Nøkler5.000 per skadetilfelle5.000 per skadetilfelle10.2.6
Forsinkelse  11
Forsinket avgang, etter 4 timer200 per time, maks 3.000200 per time, maks 9.00011.2.1
Innhenting av reiserute30.00075.00011.2.2
Overnatting1.5004.00011.2.3
Bagasje (2 timer karenstid)5.00025.00011.2.4
Egenandelsforsikring for leiebil12.00030.000 (per år)12
EvakueringUbegrensetUbegrenset13
Søk- og redningsutgifter120.000120.00014
Hole in One5.0005.00015
Husstanden, dvs kortholder med ektefelle/registrert partner/samboer, barn, ste-/adoptiv-/fosterbarn under 21 år som har felles adresse med kortholder ifølge folkeregisteret.
Forsikringen gjelder hele døgnet, bortsett fra i hjemmet, på jobb og på utdanningsstedet/skole.

Forsikringen opphører ved første hovedforfall etter fylte 75 år.
Forsikringspremien trekkes av Norwegian-kortet årlig frem til du sier opp forsikringen. 
 
Pris per familie: 
Kortholders alder under 65kr 1.879 per år
Kortholders alder over 65kr 3.739 per år

 
Du må ha et Norwegian-kort for å kunne bestille forsikringen. Dersom du er kunde, bestiller du forsikringen på MinSide. Du finner alle forsikringene vi tilbyr, under overskriften Forsikringer.
Forsikringen fornyes automatisk inntil den sies opp. 
 
Dersom du ikke har et Norwegian-kort enda, kan du søke om det her.
Det er ingen egenandel ved skade. 
For enkelte dekninger, for eksempel reisegods og avbestilling, vil en helårs reiseforsikring gi deg høyere dekninger ved skade, enn den du har gjennom kredittkortet.
Det er i tillegg andre dekninger som ikke er inkludert i forsikringen i kredittkortet, som kan være både nyttige og fordelaktig for deg som reisende å ha med seg.
For fullstendig sammenligning anbefaler vi at du ser igjennom dekningsmatrisen, som ligger i vilkårene og under punktet "Hva dekker forsikringen?". 
Du kan enkelt melde inn skade til AIG ved å benytte deg av følgende skadeskjema

Polisenummeret er: 1001047728

Du kan også kontakte AIG på:
E-post: skadekontoret@aig.com 
Telefon: + 47 22 00 20 80.

Tilbake til oversikten