Ofte stilte spørsmål


WebSafe

Opplever du at krenkende, støtende eller ulovlige opplysninger blir lagt ut om deg eller din familie på internett, kan WebSafe-forsikringen hjelpe deg med fjerning eller avindeksering av innholdet.

Forsikringen koster 495 kroner per år og fornyes automatisk frem til den sies opp.
WebSafe-forsikringen kan bestilles når det legges inn en søknad om kredittkort. Den kan også bestilles i etterkant gjennom MinSide. Du velger «Forsikring» etterfulgt av «WebSafe». Her vil du ha oversikt over alle forsikringene vi tilbyr.
Innehaver av kredittkort som er utstedt av Bank Norwegian. Sikrede må være medlem av Norsk Folketrygd og bosatt i Norge.
Du er dekket 24 timer i døgnet i henhold til vilkårene.
  • Innehaver av kredittkort som er utstedt av Bank Norwegian.
  • Husstanden, det vil si kortholder med ektefelle/registrert partner/samboer, barn, ste-, adoptiv- og fosterbarn under 21 år som har felles adresse med kortholder i følge folkeregisteret.  
Dekningsmatrise:

For fullstendig beskrivelse av dekningsomfanget og unntak, se vilkår og forsikringsbevis.
 
DekningForsikringssum i NOKEgenandelVilkårshenvisning
Råd og veiledning for å fjerne noe som er publisert på nettet.2 timer per skade og inntil 2 skader per år.IngenPkt. 8.1.1
Kostnader til å iverksette tiltak for fjerning eller av indeksering av lovstridig og krenkende informasjon i åpne og fritt tilgjengelige kilder på internett.Kr 100 000 per skade og maksimalt kr 200 000 per år.Kr 500 per skadePkt. 8.1.2
Kostnader til å iverksette tiltak for fjerning eller av indeksering av lovstridig og krenkende informasjon i åpne og fritt tilgjengelige kilder på internett som medlemmer husstanden uforvarende har utført mot utenforstående personer, organisasjoner eller virksomheter.Kr 20.000 per skade og år.Kr 500 per skadePkt. 8.1.3
Kostnader til juridisk bistand som må iverksettes for fjerning eller av indeksering av lovstridig og krenkende informasjon i åpne og fritt tilgjengelige kilder på internett omfattet av punkt 8.1.2 eller 8.1.3. Selskapet forbeholder seg retten til å treffe beslutning om det skal åpnes en juridisk sak, basert på skadeomfang og muligheten til å vinne rettsaken.Kr. 100.000 per skade og per år
 
Kr 2.000 per skade
 
Pkt. 8.1.4
I forbindelse med skade nevnt i punktene 8.1.1-8.1.3 dekker forsikringen nødvendige og rimelige omkostninger til psykologisk krisehjelp av en psykolog for hjelp mot traumer som har en direkte relasjon til krenkelsen.Inntil 10 behandlinger og maksimalt kr 15.000 per skade og år Pkt. 8.1.5
 
Du kan melde inn skade ved å sende e-post til skadekontoret@aig.com.

Alternativt kan melding av skade gjøres til AIG, Postboks 1588 Vika, 0118 Oslo.
Skadebehandling og oppgjør skjer direkte mellom skadelidte og AIG sitt skadekontor.
Du avbestiller forsikringen ved å sende oss en e-post til post@banknorwegian.no.

Tilbake til oversikten