Ofte stilte spørsmål


Klage og tilbakemelding

Vi jobber kontinuerlig for at du som kunde skal være fornøyd med oss. Dersom dette ikke er tilfelle ønsker vi å få vite om det. Kundeservice skal kunne løse de fleste problemer, men dersom du ønsker å klage på vår håndtering av saken din skal du kunne gjøre det.

Før du sender en klage:
  • Ta kontakt med kundeservice og forsøk å løse saken der. Dersom du ønsker å klage direkte til klageansvarlig hos oss, send en e-post til klage@banknorwegian.no.
  • Dersom klagen gjelder forsikring, ta kontakt med det aktuelle forsikringsselskapet. Alle forsikringsselskaper har en egen klagenemd.
  • Dersom klagen gjelder en flybillett eller flyreise, ta direkte kontakt med flyselskapet.
  • Dersom klagen gjelder CashPoints på flyreise eller spesialtilbud fra Reward, ta direkte kontakt med Norwegian Reward.
Ønsker du å komme med en tilbakemelding til noen av våre produkter og tjenester, send oss gjerne en e-post til kunde@banknorwegian.no.
Bank Norwegian har utarbeidet en policy for klagebehandling for å sikre at alle klager undersøkes grundig og at eventuelle feil og mangler i vår kundebehandling rettes opp og at dine interesser som kunde hos oss ivaretas. Veiledning for å klage og vår policy for klagebehandling:
  • Vi ber om at du sender din klage per e-post til klage@banknorwegian.no eller per post til adresse: Postboks 338, Sentrum, 0101 Oslo.
  • Vi vil bekrefte at vi har mottatt din klage og angi forventet saksbehandlingstid.
  • Den som behandler klagen vil være en annen saksbehandler enn den du har vært i kontakt med tidligere i den påklagede sak.
  • Vi ber deg om å fremlegge relevant dokumentasjon slik at vi kan foreta en best mulig vurdering av grunnlaget for klagen din.
  • Vi foretar en grundig og helhetlig vurdering av klagen din og gir deg en skriftlig tilbakemelding hvis vi ikke gir deg medhold.
  • Hvis du ikke er enig i vår vurdering av din klage kan du sende inn en klage til Finansklagenemda for uttalelse når nemda er kompetent og du har saklig interesse i å få nemdas uttalelse. Henvendelser til Finansklagenemda kan rettes til Finansklagenemda, Postboks 53 Skøyen, Oslo, Norge. Telefon: 23 13 19 60.

Tilbake til oversikten