Ofte stilte spørsmål


Kredittgrense

Her finner du blant annet informasjon om hvordan du justerer kredittgrensen eller søker om økt kreditt.

Du kan selv justere kredittgrensen, søke om økt kreditt eller reservere deg for kredittøkning. Dette gjør du ved å logge inn på MinSide, velg «Kredittkort» og deretter «Kredittramme». Se også vår brukerguide.
Basert på offentlig informasjon, samt de opplysninger du har oppgitt i søknaden, lager banken en kredittscore. Sentrale forhold som vurderes er inntekt, eventuelle betalingsanmerkninger og liknende. Vurderingen går automatisk og tar kun hensyn til informasjonen som er tilgjengelig på søknadstidspunktet. Scoren skal gi et bilde av hvorvidt det er forsvarlig å innvilge en øking av kredittgrensen. Et avslag betyr ikke du er en dårlig betaler, men er et resultat av hvilken kredittrisiko banken kan påta seg.

Tilbake til oversikten