Ofte stilte spørsmål


Kredittgrense

Du kan selv justere kredittgrensen, søke om økt kreditt eller reservere deg for kredittøkning. Dette gjør du ved å logge inn på MinSide, velg «Kredittramme» som ligger under overskriften «Kredittkort».
Et avslag betyr ikke du er en dårlig betaler, men er et resultat av hvilken kredittrisiko banken kan påta seg. Basert på offentlig informasjon, samt de opplysninger du har oppgitt i søknaden, lager banken en kredittscore. Sentrale forhold som vurderes er inntekt, eventuelle betalingsanmerkninger og liknende. Vurderingen går automatisk og tar kun hensyn til informasjonen som er tilgjengelig på søknadstidspunktet. Scoren skal gi et bilde av hvorvidt det er forsvarlig å innvilge en øking av kredittgrensen.

Tilbake til oversikten