Ofte stilte spørsmål


Eksisterende lån

Har du et eksisterende lån vil du her kunne finne informasjon om blant annet ekstra innbetalinger, hvordan du kan søke om betalingsfri måned, forlenget løpetid og endre forfallsdato.

Terminvarsel for ditt lån blir kun sendt ut på din registrerte e-postadresse. Om du ikke har mottatt ditt terminvarsel vennligst gå igjennom innboksen for søppelpost i din e-postklient. Terminvarsel blir sendt ut en uke før forfall.
Da det alltid er samme betalingsinformasjon som skal benyttes for innbetaling, kan du gjennomføre en større innbetaling ved å bruke informasjon fra forrige terminvarsel.
Du kan enkelt søke om opplåning på Minside. Opplåning kan først søkes om en måned etter utbetaling av lånet eller etter siste opplåning. Det er kun mulig å søke om opplåning via MinSide.
Om purring ikke er mottatt er det fortsatt mulighet for å overføre dette beløpet til lånet ditt. Ved manglende betaling av terminbeløp blir det sendt ut en purring fra Kredinor via posten. Dersom purringen blir betalt innen forfall vil lånet løpe videre som tidligere, og du kan se bort i fra eventuell purring mottatt i ettertid.

Dersom du har AvtaleGiro er det viktig å følge med og justere beløpet i nettbanken etter du har betalt purringen fra Kredinor.

Dersom du er à jour med dine termininnbetalinger kan du søke om å forlenge løpetiden via MinSide. Vi har maks 15 år løpetid på våre lån.
Det er Kredinor som sender ut purringer for oss. Dersom du har mottatt purring fra dem ber vi deg om å betale inn beløpet de krever til deres kontonr med påført KID. De vil da overføre skyldig beløp til oss.

Dersom du har AvtaleGiro er det viktig å følge med å justere beløpet i nettbanken etter du har betalt purring fra Kredinor.
Renten på forbrukslån er flytende. Renten kan øke eller bli redusert. Dersom renten på lånet skal endres vil banken varsle deg om det minimum 6 uker før endringsdato.

Tilbake til oversikten