Ofte stilte spørsmål


Eksisterende lån

Her vil du som eksisterende lånekunde kunne finne informasjon om blant annet faktura, ekstra innbetalinger, hvordan du kan søke om betalingsfri måned, forlenget løpetid og endring av forfallsdato.

Fakturaen blir sendt ut til din registrerte e-postadresse omtrent 14 dager før forfall. Du kan også finne dine fakturaer på MinSide.
Du mottar faktura på e-post omtrent 14 dager før forfall. Ved innbetaling benytter du deg av betalingsinformasjonen som fremkommer på fakturaen. Du kan også opprette AvtaleGiro hos din dagligbank for automatisk trekk på forfallsdato. Det er alltid samme betalingsinformasjon på lånet slik at du kan du benytte informasjonen fra en tidligere faktura eller finne betalingsinformasjonen på MinSide.
AvtaleGiro oppretter du ved å legge inn en betaling til oss i din dagligbank. Du må godkjenne tilbudet om AvtaleGiro som kommer opp etter at du har utført betalingen. Da vil neste terminbeløp bli trukket automatisk fra din konto ved forfall.

Dersom du har et Flex-lån, kan du opprette eFaktura. Merk at kravet du vil motta i nettbanken vil være på minstebeløpet. Dersom du ønsker å betale et annet beløp, kan du endre beløpet på eFaktura-kravet eller gjøre en ekstra innbetaling. 

Ikke mottatt faktura? Logg deg inn på MinSide og kontroller at du står registrert med korrekt e-postadresse, eventuelt sjekk søppelpostkassen i din e-postklient.
Dersom du ønsker å gjøre en ekstra innbetaling til lånet gjør du dette ved å legge inn en betaling til samme konto- og KID-nummer som på en tidligere faktura. Du kan også finne betalingsinformasjon på MinSide.
Alle ekstra innbetalinger vil gå til direkte nedbetaling av utestående gjeld, det er ikke mulig å forskuddsbetale.
Du kan innfri lånet når du selv ønsker. Du er ikke bundet til valgt nedbetalingstid. Ta kontakt med oss på post@banknorwegian.no eller på telefon 23 36 16 99 når du vet hvilken dato du ønsker å innfri lånet, så vil vi beregne korrekt innfrielsessaldo for deg.
Du kan enkelt søke om opplåning på MinSide. Klikk på «Opplåning», som ligger under overskriften «Lån». Opplåning kan først søkes om én måned etter utbetaling av lånet eller forrige opplåning. Vi har kun mulighet til å behandle søknader om opplåning via MinSide.
Du kan søke om betalingsfri måned på MinSide. Når du har logget inn klikker du på «Lån», etterfulgt av «Betalingsfri måned». Deretter velger du hvilken måned du ønsker betalingsfri for. Du må være ajour med innbetalingene dine for å få betalingsfri måned.
Dersom du er àjour med dine termininnbetalinger kan du søke om å forlenge løpetiden. Dette gjør inne på MinSide eller ved å sende oss en e-post på post@banknorwegian.no. Når du er innlogget klikker du på «Lån», etterfulgt av «Forlengelse av løpetid».
 
Dersom du ikke har mottatt purring kan du betale inn ditt månedlige terminbeløp som vanlig. Ved manglende betaling av terminbeløp blir det sendt ut en purring fra Kredinor. Purringen vil være på det ubetalte beløpet fra forrige termin, samt et nytt terminbeløp. Dersom purringen blir betalt innen forfall vil lånet løpe videre som avtalt.

Dersom du har AvtaleGiro er det viktig å følge med og justere beløpet i nettbanken etter du har betalt purringen fra Kredinor.
Det er Kredinor som sender ut purringer for oss. Dersom du har mottatt purring fra Kredinor ber vi deg om å betale inn beløpet til betalingsinformasjonen på purringen. Kredinor vil overføre skyldig beløp til oss.

Dersom du har AvtaleGiro er det viktig å følge med å justere beløpet i nettbanken etter du har betalt purring fra Kredinor.
Om ditt lån er gått til inkasso må du kontakte Kredinor ettersom det er Kredinor som behandler inkassosaker for oss. 
Kontaktinformasjon Kredinor: E-post: kundeservice@kredinor.no. Telefon: 21 60 92 00.
Renten på forbrukslån er flytende. Renten kan øke eller bli redusert. Dersom renten på lånet skal endres vil banken varsle deg om det minimum 6 uker før endringsdato.

Tilbake til oversikten