Ofte stilte spørsmål


Status på lånesøknad

Her finner du svar på ofte stilte spørsmål vi mottar i forbindelse med nye lånesøknader.

Du vil umiddelbart motta et betinget tilbud etter å ha lagt inn en søknad på våre hjemmesider.
Dersom du har fått godkjent søknaden via vår hjemmeside trenger vi dokumentasjon på de opplysningene du har oppgitt for å gi en endelig godkjennelse. Du vil motta en e-post med informasjon om hvilken dokumentasjon vi trenger for å ferdigbehandle søknaden din. Om du ikke har mottatt denne e-posten vennligst gå igjennom nettsøppel innboksen.
Vi begynner dokumentkontrollen når vi har mottatt legitimering, samt alle dokumenter vi har etterspurt. I noen tilfeller vil vi kunne etterspørre mer dokumentasjon. Normalt vil lån bli utbetalt 0-2 virkedager etter at siste dokument er mottatt.
En kredittscoremodell er et verktøy for å vurdere lånesøknader på en rask og effektiv måte. Kredittscoremodeller tar hensyn til både opplysninger du gir i lånesøknaden og til opplysninger som er offentlig tilgjengelig. Dette er objektiv informasjon som erfaringsmessig har betydning for evne og vilje til å betjene gjelden. Sentrale forhold som vurderes ved en lånesøknad er blant annet ligningsinntekt, ligningsformue, gjeld og eventuelle betalingsanmerkninger. For å hente inn offentlig tilgjengelige opplysninger benytter vi blant annet kredittopplysningsselskaper. De fleste opplysningene som legges inn i modellen vektes for lite til at de hver for seg har avgjørende innflytelse på utfallet av lånesøknaden.

Bruk av kredittscoremodeller innebærer en automatisk behandling av lånesøknaden. Behandlingen tar ikke hensyn til annen informasjon enn den vi har tilgjengelig "der og da". Lånesøkere som får avslag på søknaden er ikke nødvendigvis dårlige betalere. Et avslag betyr ganske enkelt at vi, med vår utlånspraksis og den informasjonen vi har tilgang til "der og da", ikke er beredt til å påta oss risikoen ved utlånet.

Tilbake til oversikten