Ofte stilte spørsmål


Status på lånesøknad

Du vil umiddelbart motta et betinget tilbud etter å ha lagt inn en søknad på våre hjemmesider.
Dersom du har fått betinget innvilget søknaden trenger vi dokumentasjon på de opplysningene du har oppgitt før vi kan behandle søknaden videre. Du vil motta en e-post med informasjon om hvilken dokumentasjon vi trenger for å ferdigbehandle søknaden din. Se brukerguide for fremgangsmåte i lånesøknaden. Hvis du ikke har mottatt e-posten fra oss vennligst sjekk søppelpostkassen.
Vi begynner dokumentkontrollen når vi har mottatt legitimering, samt alle etterspurte dokumenter. I noen tilfeller vil vi kunne etterspørre mer dokumentasjon. Normalt vil lån bli utbetalt 0-2 virkedager etter at siste dokument er mottatt.
Banken benytter kredittscoremodeller for automatisk behandling av lånesøknaden. Behandlingen tar ikke hensyn til annen informasjon enn den vi har tilgjengelig på søknadstidspunktet. Et avslag betyr ganske enkelt at vi, med vår utlånspraksis og den informasjonen vi har tilgang til, ikke kan påta oss risikoen ved utlånet.

En kredittscoremodell er et verktøy for å vurdere lånesøknader på en rask og effektiv måte. Kredittscoremodeller tar hensyn til både opplysninger du gir i lånesøknaden og offentlig tilgjengelige opplysninger. Dette er objektiv informasjon som erfaringsmessig har betydning for evne og vilje til å betjene gjelden. Sentrale forhold som vurderes ved en lånesøknad er blant annet ligningsinntekt, ligningsformue, gjeld og eventuelle betalingsanmerkninger. For å hente inn offentlig tilgjengelige opplysninger benytter vi blant annet kredittopplysningsselskaper. De fleste opplysningene som legges inn i modellen vektes for lite til at de hver for seg har avgjørende innflytelse på utfallet av lånesøknaden.

Tilbake til oversikten