Ofte stilte spørsmål


Konto i Bank Norwegian

Her finner du generell informasjon om vår Brukskonto og Sparekonto.

Banken er inne i en prosess hvor flere interne systemer byttes ut. Siden produktet har vist seg å være lite attraktivt for våre kunder, har derfor banken besluttet å avvikle tilbudet om debetkortet. Vi beklager dette ovenfor de av våre kunder som fortsatt er regelmessige brukere av kortet.
Når du har logget inn i din nettbank og har oversikt over dine konti, kan du se dine transaksjoner under ”funksjoner” og ”bevegelser”.
Ja, Bank Norwegian er som alle norske spare- og forretningsbanker fullverdige medlemmer i Bankens sikringsfond. Den enkelte kunde er etter loven dekket for sine innskudd med inntil to millioner kroner, inklusive opptjente renter. Denne grensen gjelder selv om kunden har flere konti i samme bank. Har kunden innskudd i flere banker, gjelder to millioners grensen for hver av bankene.

Tilbake til oversikten