Ofte stilte spørsmål


Konto i Bank Norwegian

Her finner du generell informasjon om vår Brukskonto og Sparekonto.

Banken er inne i en prosess hvor flere interne systemer byttes ut. Siden produktet har vist seg å være lite attraktivt for våre kunder, har derfor banken besluttet å avvikle tilbudet om debetkortet. Vi beklager dette ovenfor de av våre kunder som fortsatt er regelmessige brukere av kortet.
Når du har logget inn i din nettbank og har oversikt over dine konti, kan du se dine transaksjoner under ”funksjoner” og ”bevegelser”.
Ja, Bank Norwegian er som alle norske spare- og forretningsbanker fullverdige medlemmer i Bankens sikringsfond. Den enkelte kunde er etter loven dekket for sine innskudd med inntil to millioner kroner, inklusive opptjente renter. Denne grensen gjelder selv om kunden har flere konti i samme bank. Har kunden innskudd i flere banker, gjelder to millioners grensen for hver av bankene.
For avslutning av konto må først betale ut innestående beløp til ønsket konto. Deretter sender du oss en henvendelse om hvilket kontonummer du vil avslutte og hvilket kontonummer du ønsker eventuelle tilgodehavende renter overført til.

Tilbake til oversikten