Kredittkort

Her finner du blandt annet informasjon om hvor faktura blir sendt og hva som danner grunnlaget for din faktura på Norwegian kortet.

Vi har lagd en forklaring til vår faktura som du kan se ved å klikke her.
Vi tilbyr kun 15. hver måned som forfallsdato på vårt kredittkort.
Du kan selv velge hvordan du ønsker å få tilsendt faktura på ditt kredittkort. Du kan velge mellom vanlig post (dette innebærer et gebyr på kr 45), per e-post eller opprette en eFaktura. Dersom du velger å motta faktura per e-post må du selv legge inn betalingen i nettbanken. Dersom du velger eFaktura, vil fakturaen komme inn i alle dine nettbanker ferdigutfylt med minimumsbeløpet. Dersom du ønsker å betale mer eller hele fakturaen må du endre beløpet før du godkjenner fakturaen i nettbanken.

Dersom du har slettet din faktura kan du finne den igjen i kortnettbanken på MinSide. Se vår brukerguide på hvordan du kan hente frem fakturaen på MiSide.

Ikke mottatt faktura og e-postadressen din stemmer på MinSide? Vennligst sjekk nettsøppel i din innboks. Dersom din faktura ikke fremkommer her heller, kan du sende oss en nettpost, eller en e-post fra din registrerte e-post adresse.
Alt du har benyttet av kreditt en måned, vil komme på din faktura måneden etter. Faktura blir alltid sendt ut i begynnelsen av måneden med forfall den 15. Dersom du har benyttet kredittkortet i slutten av måneden og disse transaksjonene ikke fremkommer på fakturaen du får i begynnelsen av påfølgende måned, vil disse transaksjonene komme på din neste faktura.
Du kan betale til ditt kredittkort ved å benytte kontonummer og KID-nummer som framkommer i din nettbank eller på din faktura. Betalingsinformasjonen er lik hver måned, så du kan gjennomføre en innbetaling på ditt kredittkort når du selv måtte ønske.

Faktura blir sendt ut med informasjon over transaksjoner og totalt utestående ved månedslutt. Du må minimum betale inn minstebeløpet som fremkommer på din faktura. Dette er 3% av utestående saldo, minimum 300 kroner.
Vi tilbyr kun eFaktura på våre kredittkort. eFaktura er en elektronisk betalingstjeneste som sendes ut i alle dine norske nettbanker. eFaktura blir sendt til din nettbank ferdig utfylt med minimumsbeløp. For å se full oversikt over dine transaksjoner må du klikke på fakturagrunnlag når du har mottatt eFakturaen. Her vil også totalt utestående saldo framkomme. Om det er ønske om å betale inn et høyere beløp enn minimumsbeløpet må dette selv endres ved betaling.
Dersom du har mottatt en rentetransaksjon på ditt kredittkort kan dette komme av flere grunner. Ved sen innbetaling på ditt kort begynner renter å påløpe første dag fra forfallsdato. Det påløper også renter fra første dag ved kontantuttak i Norge, eller regningsbetaling på MinSide.
Dersom innbetaling til siste forfall ikke er mottatt innen ny faktura sendes ut vil du motta en purring. Purring blir sendt fra oss på samme måte som vanlig faktura og til din folkeregistrerte adresse, men det vil være pålagt et purregebyr grunnet sen innbetaling. Om du mottar en purring vil du kunne få problemer med å benytte ditt kort frem til purringen er betalt.
Dersom ditt kredittkort har gått til inkasso er din kortavtale sagt opp, og du må forholde deg til Kredinor. Deres telefon nr er 06900

Tilbake til oversikten