Valgkomite


Valgkomiteen består av:

  • Knut Gillesen (leder)
  • Beret Sundet (medlem)
  • Robert Furuhjelm (medlem)
  • Alf Nielsen (varamedlem)

Kandidater til bankens styrende organer

Aksjeeiere som ønsker å foreslå kandidater til styret eller valgkomiteen i Bank Norwegian AS eller Norwegian Finans Holding ASA, kan sende sitt forslag til sekretariatet som vil fremme forslaget for valgkomiteen. Kandidater bør være egnet til å representere selskapets styrende organer.

Forslaget sendes til e-mail: sekretariat@banknorwegian.no


The Nomination Committee consists of:

  • Knut Gillesen (chair)
  • Beret Sundet (member)
  • Robert Furuhjelm (member)
  • Alf Nielsen (member)

Proposals for the Bank’s governing bodies

Shareholders who wish to propose candidates for the Board of Directors or the Nomination Committee of Bank Norwegian AS or Norwegian Finans Holding ASA may submit their proposal to the Secretariat who will further submit the proposal to the Nomination Committee. Candidates should be suitable to represent the Company's governing bodies.

Proposals can be emailed to: sekretariat@banknorwegian.no