Valgkomite


Valgkomiteen består av:

  • Knut Gillesen (leder)
  • Beret Sundet (medlem)
  • Robert Furuhjelm (medlem)
  • Alf Nielsen (varamedlem)

Kandidater til bankens styrende organer

Aksjeeiere som ønsker å foreslå kandidater til styret eller valgkomiteen i Bank Norwegian AS eller Norwegian Finans Holding ASA, kan sende sitt forslag til sekretariatet som vil fremme forslaget for valgkomiteen. Kandidater bør være egnet til å representere selskapets styrende organer.

Forslaget sendes til e-mail: sekretariat@banknorwegian.no