65 000 Bank Norwegian-kunder har talt: Bærekraft er mer enn klima

Publisert: 7.3.2022

En omfattende bærekraftundersøkelse blant Bank Norwegians nordiske kunder gir en god pekepinn om endret i forbrukeratferd i Norden. Svarene fra mer enn 65 000 (65.796) kunder i Norge, Sverige, Danmark og Finland viser stort engasjement om temaet og at kundene forventer mer enn bare klimafokus fra banken.

Bank Norwegian har spurt kundene sine hva som er viktigst når banken skal prioritere bærekraft. Svarene gir klare forventninger fra bevisste forbrukere – og klare oppfordringer til områder som er viktig for at forbrukerne skal ta bærekraftige valg.

- Vi tolker svarene fra kundene våre som et tegn på at kundeatferd i Norden er i endring. Kundene viser stort engasjement rundt bærekraft og de er tydelige på at bærekraft handler om mange aspekter – også utover klima. Når kundene blir spurt hva de forventer av oss, så rangerer et flertall av kundene i alle landene informasjons- og datasikkerhet og bekjempelse av økonomisk kriminalitet høyest, men de forventer også at vi leverer på både sosiale bærekraftsmål og klima. Vi vil bruke disse svarene til å forbedre oss og videreutvikle våre produkter og tjenester. Det er det nettopp digitale tjenester som våre som er nært knyttet til folks hverdagsforbruk som kan gjøre en forskjell, sier Melita Ringvold, leder for bærekraft og kommunikasjon i Bank Norwegian.

Undersøkelsen, som inneholder svar fra mer enn 65 000 bankkunder i Norden – tilsvarende innbyggertallet i en by som Kristiansand – ble gjennomført før jul. Kundene ble spurt om hva de forventer av en bærekraftig bank og hvordan banken kan bidra til at kundene kan ta bærekraftige valg.

Hovedfunnene fra undersøkelsen:

  • To områder skiller seg ut som desidert viktigst for kundene når det kommer til bærekraft.
    • Høy informasjons- og datasikkerhet: ~75 prosent av de spurte svarte at dette er det viktigste banken bør være god på
    • Bekjempe økonomisk kriminalitet: ~70 prosent av de spurte mener dette er et vesentlig område for bankens bærekraftsarbeid
  • Norske respondenter vil ha større oppmerksomhet rundt gjeld som samfunnsutfordring. På spørsmål om viktigheten av å hjelpe sine kunder til å løse sine gjeldsutfordringer, samt bidra til å skape forståelse for gjeldsproblemer i samfunnet utmerker norske respondenter seg sammenliknet med sine nordiske naboer.
  • Kundene svarer at de vil ha hjelp til å identifisere kjøp fra lokale forhandlere, hvis de skal bruke Bank Norwegian appen til å styre forbruket sitt i en mer bærekraftig retning. I tillegg ønsker de svar på hvilke leverandører som er anerkjent for bærekraft. Dette gjelder i alle landene.
  • Undersøkelsen viser samtidig at Bank Norwegians kunder ønsker å gjøre eget forbruk grønnere, og at dette temaet interesserer kunder i Norge og Sverige noe mer enn resten av de nordiske kundene.
  • Kundene vil gjerne ha råd og tips om hvordan de kan bruke kredittkortet sitt smart. De vil bruke Bank Norwegians app til å holde oversikt på hvilke butikker og virksomheter som er anerkjent for bærekraft

Dette mener to av kundene

Ola Auglend fra Bryne i Norge er en av Bank Norwegians kunder som synes bærekraft er viktig.

-For meg er det viktig at en bank er bevisst på bærekraft i alt fra interne forhold i banken til kunderettet virksomhet. Når det gjelder interne forhold så er det bra om banken er miljøsertifisert, har et bevisst forhold på dette ovenfor egne ansatte og kanskje også belønner de som velger bærekraftige løsninger, som for eksempel de har gjort her med en el-sykkel. Når det gjelder kunderettede tiltak er det viktig at banken i så stor grad som mulig benytter selvbetjeningsløsninger og ikke tilbyr papirløsninger til kunder og på sikt kanskje erstatter med plastkortene med heldigitale løsninger. Dessuten er det fint om de tilbyr gunstigere priser og vilkår på lån til el-bil, varmepumpe og etterisolering. Også må de selvfølgelig vise i sin kommunikasjon og profil at de bryr seg, sier Auglend.

Emil Blomqvist fra Västerås i Sverige mener også bærekraft henger sammen med alt i banken.

Jeg synes kommunikasjon er en viktig del av Bank Norwegian bærekraftsarbeid. Dels hva banken gjør for å forbedre eller endre sin påvirkning både sosialt og miljømessig, men også kundens påvirkning gjennom bruk av bankens tjenester. Banken har rollen som mellomledd i nesten alle transaksjoner, og det gir en helt annen kanal å påvirke som ikke er mulig for andre aktører. Hvis dette for eksempel kunne brukes til å rapportere hvor stort CO2 utslipp et kjøp medfører, tror jeg at det kan gjøre kunder mer miljøbevisste, uttaler Emil Blomqvist.