Hva er Nordax?

Den svenske Banken Nordax AB ble 03.11.21 eneeier av Bank Norwegian. Nordax er en svensk bank som tilbyr private lån og sparekontoer til privatpersoner. Selskapet eies av Nordic Capital Fund og Sampo.