Hvor lenge skal dere tilby cashback som en alternativ opptjening?

Cashback-opptjening vil være tilgjengelig frem til banken og Norwegian vurderer at vi har en normalisering av reisemuligheter og bruk av CashPoints. Vi vil varsle deg med 4 ukers varsel ved opphør av programmet.