Hvordan påvirker fusjonen mellom Bank Norwegian og Nordax Bank meg som kunde?

Den 30. november 2022 gjennomførte Bank Norwegian og Nordax Bank en konsernintern fusjon der virksomheten i Bank Norwegian ble overført til Nordax Bank. Etter fusjonen er Bank Norwegians formelle juridiske navn "Bank Norwegian, en filial av Nordax Bank AB (publ)", men i det daglige vil du fremdeles kjenne oss og våre produkter som «Bank Norwegian».

Du beholder de samme vilkårene og rettighetene knyttet til dine produkter. Dette gjelder også alle forsikringer du har knyttet til dine produkter hos oss. Det vil fortsatt være to forskjellige kundeservicekanaler for våre kunder.