Hvordan påvirkes innskuddsgarantien dersom jeg har innskudd i både Bank Norwegian og i Nordax Bank?

Innskudd hos både Bank Norwegian og Nordax Bank er dekket av den svenske innskuddsgarantiordningen for beløp opptil EUR 100.000. Hvis du har innskudd i både Bank Norwegian og Nordax Bank vil innskuddenes samlede sum gjelde, og beløp som overskrider EUR 100.000 vil ikke dekkes av den svenske innskuddsgarantiordningen. 

Filialens (Bank Norwegian) tilleggsmedlemskap i den norske innskuddsgarantiordningen innebærer at dersom du har innskudd i filialen som overstiger et beløp tilsvarende EUR 100.000, vil den delen av innskuddet i filialen som overstiger EUR 100.000 vil være dekket av den norske innskuddsgarantien opp til NOK 2.000.000.