Hvordan sperrer jeg Tokens/Digitale kort?

Du kan enkelt sperre digitale kort/tokens inne på MinSide/i Appen.Etter at du har logget inn klikk på Annet, etterfulgt av Tilganger.
For å sperre et digitalt kort, klikk på ❚❚ Pause.
Klikk her for å logge inn og administrere dine Digitale kort/Tokens.