Hvordan vil fusjonen påvirke Bank Norwegian sine kunder?

For øyeblikket vil ingenting endre seg. De to selskapene vil fortsatt ha separate tilbud og kunderelasjoner. På sikt vil vi begynne å samarbeide og lære av hverandre for å skape enda bedre tjenester og tilbud til våre kunder.