Hvorfor er annuitetslån den mest populære låneformen?

Et annuitetslån er den mest forutsigbare låneformen, ettersom du betaler konstante månedlige terminbeløp gjennom hele lånets løpetid. Samtidig kan du alltid velge å betale mer ned på lånet når du har mulighet, og på den måten gjøre totalkostnaden lavere.