Hvorfor reserveres det et høyere beløp enn hva jeg har fylt drivstoff for på bensinstasjoner?

På bensinstasjoner kan det bli reservert et høyere beløp enn hva som blir benyttet.

Reservasjonen blir slettet automatisk og riktig beløp vil bli belastet. Denne prosessen kan ta opptil 4 dager.