Norwegian Finans Holding ASA : Konstituering av administrerende direktør


Norwegian Finans Holding ASA : Konstituering av administrerende direktør

Pål Svenkerud konstitueres som administrerende direktør i Bank Norwegian AS og Norwegian Finans Holding ASA fra og med 20. januar 2017, i forbindelse med at nåværende administrerende direktør, Erik Jensen, fratrer sin stilling. Pål Svenkerud har innehatt stilling som finansdirektør i Bank Norwegian siden etableringen av banken i 2007. Han vil fungere som finansdirektør i Bank Norwegian og administrerende direktør i begge selskaper inntil ny administrerende direktør har tiltrådt.

Denne informasjonen er meldepliktig etter Oslo Børs løpende forpliktelser punkt 3.2 (1) nr. 8.

 
 
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Norwegian Finans Holding ASA via Globenewswire