Norwegian Finans Holding ASA : Etterfølgende Emisjon utsettes


Norwegian Finans Holding ASA : Etterfølgende Emisjon utsettes

Av praktiske årsaker vil utarbeidelse og ferdigstillelse av prospektet for den Etterfølgende Emisjonen ta noe lengre tid enn først antatt, og med kort tid for gjennomføring før påske vil den Etterfølgende Emisjonen utsettes til etter påske. Ny dato for start av tegningsperioden vil bli meldt til markedet i god tid.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Norwegian Finans Holding ASA via Globenewswire