Norwegian Finans Holding ASA : STERK VEKST OG RESULTATFREMGANG I BANK NORWEGIAN


Norwegian Finans Holding ASA : STERK VEKST OG RESULTATFREMGANG I BANK NORWEGIAN

Konsernets totalresultat etter skatt i 2. kvartal utgjorde 400 millioner kroner, en økning på 71 millioner kroner fra 1. kvartal. Resultatfremgangen forklares av utlånsvekst, stabile marginer, god kostnadskontroll og stabil kredittkvalitet.Resultatet preges av fremgang i alle markedene og er påvirket av en gevinst på 41,6 millioner svenske kroner fra salg av misligholdte lån i Sverige.

Den sterke kunde- og utlånsveksten fortsatte i 2. kvartal, med en utlånsvekst på 1,7 milliarder kroner, mens innskuddene økte med 2,7 milliarder kroner. Banken rekrutterte 83.000 nye kunder i 2. kvartal. Banken har ved utgangen av 2. kvartal 2017 en kundemasse på 1.101.000 kunder, fordelt på 788.500 kredittkortkunder, 160.800 lånekunder og 151.700 innskuddskunder.

Bank Norwegian kortet ble nylig kåret til «Beste kredittkort for lojalitetsprogram i Europa/Afrika» under Freddie Awards.

Banken har en bred, nordisk plattform og utlånsvolumene vokser raskere utenfor Norge. Vedtatte retningslinjer fra norske myndigheter anslås å ha en mer begrenset innvirkning på bankens utvikling fremover.

Banken har nådd gjeldende minstekrav til kapitaldekning og er godt posisjonert for videre vekst.

Bank Norwegian startet driften i november 2007 og tilbyr forbrukslån, kredittkort og innskudd til personkunder gjennom internett i det nordiske markedet. Bank Norwegian tilbyr, i samarbeid med flyselskapet Norwegian, et kombinert kredittkort og fordelskort. Banken startet virksomheten i Sverige i mai 2013. I desember 2015 lanserte banken lån og innskudd i Danmark og Finland, mens kredittkort ble lansert i juni 2016.

Bank Norwegian skal være en digital bank som leverer enkle og konkurransedyktige produkter i personkundemarkedet. Virksomheten baseres på ledende digitale løsninger, synergier med flyselskapet Norwegian, attraktive betingelser til kundene, kostnadseffektiv drift og effektiv risikoseleksjon.  

For ytterligere informasjon, se delårsrapport for 2. kvartal 2017 og investorpresentasjon for 2. kvartal 2017 som ligger tilgjengelig på:

https://www.banknorwegian.no/OmOss/InvestorRelations

For eventuelle spørsmål kan du ringe; 

Finansdirektør Pål Svenkerud; tlf nr:  93403904 

Administrerende direktør Tine Wollebekk; tlf nr: 40805557

https://www.banknorwegian.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Norwegian Finans Holding ASA via Globenewswire