Norwegian Finans Holding ASA : VEDTAK OM Å INNSTILLE REPARASJONSEMISJON


Norwegian Finans Holding ASA : VEDTAK OM Å INNSTILLE REPARASJONSEMISJON

Styret i Norwegian Finans Holding ASA viser til vedtak om rettet emisjon og reparasjonsemisjon, begge gjort av styret mandag 13. februar 2017 og til en tegningskurs på NOK 76,75 per aksje.

I tiden etter selskapets beslutning har kursen på selskapets aksje ligget lavere enn den nevnte tegningskursen, i perioder betydelig under denne. Ved børsslutt i går lå kursen på NOK 65,50, som er ca NOK 10 under tegningskursen. De av selskapets aksjonærer som ikke fikk delta i den rettede emisjonen, har derfor hatt mulighet til å nøytralisere utvanningseffekten av den rettede emisjonen ved å kjøpe aksjer i det åpne markedet til en pris under tegningskursen på NOK 76,75 per aksje.

Basert på kursutviklingen i perioden fra 13. februar 2017 og til i dag, samt en antakelse om at det hensett til aksjekursen ikke vil være interesse for å tegne aksjer i reparasjonsemisjonen, har styret vedtatt å innstille den foreslåtte reparasjonsemisjonen.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Norwegian Finans Holding ASA via Globenewswire