Norwegian Finans Holding ASA : Nytt obligasjonslån


Norwegian Finans Holding ASA : Nytt obligasjonslån

Bank Norwegian AS vurderer å utstede et tidsbegrenset ansvarlig og en evigvarende fondsobligasjonslån, avhengig av markedsforhold. Begge lånene vil ha flytende rente og en innløsningsrett for utsteder etter 5 år forutsatt godkjennelse fra Finanstilsynet.

Bank Norwegian har i denne forbindelse engasjert Arctic Securities AS og Nordea Markets som rådgivere og tilretteleggere av disse mulige transaksjonene.

Generalforsamlingen i Bank Norwegian AS og Finanstilsynet har godkjent låneopptakene.

Kontaktperson, Bank Norwegian:
Pål Svenkerud, Interim CEO, tel: +47 93 40 39 04

 
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Norwegian Finans Holding ASA via Globenewswire