Norwegian Finans Holding ASA : Ansvarlig lån Bank Norwegian AS


Norwegian Finans Holding ASA : Ansvarlig lån Bank Norwegian AS


Bank Norwegian AS har i dag utstedt et ansvarlig lån på NOK 200 millioner, med kupongrente 3M NIBOR + 3,75 prosentpoeng. Innbetalingsdato er 16. juni 2017.

Lånet vil bli søkt notert på Nordic ABM.

Arctic Securities og Nordea Markets har vært tilretteleggere av transaksjonen.

Kontaktperson, Bank Norwegian AS: Pål Svenkerud, konsernsjef, tlf.: 934 03 904

 
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Norwegian Finans Holding ASA via Globenewswire