Norwegian Finans Holding ASA : Beslutning om utstedelse av nye aksjer i henhold til incentivordning for ledende ansatte


Norwegian Finans Holding ASA : Beslutning om utstedelse av nye aksjer i henhold til incentivordning for ledende ansatte

Selskapet har fastsatt bonus for ledende ansatte for 2016 basert på incentivordningen for ledende ansatte i Selskapet og Bank Norwegian AS ("Bank Norwegian"). Etter ordningen skal en del av den enkelte ansattes krav på bonus benyttes til å erverve nye aksjer i Selskapet.

Som følge av dette har styret den 22. juni 2017 vedtatt en kapitalutvidelse på NOK 70.193, ved utstedelse av 70.193 nye aksjer, hver pålydende NOK 1. De nye aksjene utstedes med forbehold om at Finanstilsynet godkjenner kapitalendringen og Foretaksregisteret registrerer kapitalforhøyelsen. Dersom kapitalforhøyelsen blir godkjent, vil ny aksjekapital i Selskapet etter slik registrering være NOK 186.688.897, fordelt 186.688.897 aksjer.

Tegningskurs for aksjene som tildeles i år er NOK 66,71 per aksje. Denne er fastsatt til markedskurs i den perioden som gjelder i henhold til Selskapets retningslinjer.

Kapitalutvidelsen ble besluttet av Selskapets styre i henhold til fullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved utstedelse av nye aksjer, og som ble gitt styret av Selskapets ordinære generalforsamling den 10. mai 2017.

Ettersom de ansattes krav på bonus er mot Bank Norwegian, har Selskapet overtatt disse forpliktelsene etter avtale med Bank Norwegian for å muliggjøre gjeldskonvertering som oppgjørsmetode for de nye aksjene.

Følgende primærinnsidere har blitt tildelt aksjer i Selskapet til kurs NOK 66,71 per aksje:

Pål Svenkerud er tildelt 23.294 aksjer, ny beholdning er 1.226.457 aksjer.
Tore Andresen er tildelt 16.569 aksjer, ny beholdning er 1.102.655 aksjer.
Tore Widding er tildelt 14.740 aksjer, ny beholdning er 436.220 aksjer.
Merete Gillund er tildelt 10.287 aksjer, ny beholdning er 520.398 aksjer.
Fredrik Mundal er tildelt 3.039 aksjer, ny beholdning er 8.796 aksjer.
Kristin Thorstensen er tildelt 2.264 aksjer, ny beholdning er 14.462 aksjer.

Kontaktperson:

Pål Svenkerud, CFO i Bank Norwegian
Tlf.: +47 934 03 904
Epost: psv@banknorwegian.no

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Norwegian Finans Holding ASA via Globenewswire