Norwegian Finans Holding ASA : Registrert aksjer i henhold til incentivordning for ledende ansatte


Norwegian Finans Holding ASA : Registrert aksjer i henhold til incentivordning for ledende ansatte

Det vises til tidligere pressemelding fra Norwegian Finans Holding ASA ("Selskapet") relatert til fastsatt bonus for ledende ansatte for 2016 basert på incentivordningen for ledende ansatte i Bank Norwegian AS.

Økningen i aksjekapital på NOK 70.193, til NOK 186.688.897, har 12. juli 2017, blitt registrert i Foretaksregisteret.

Nytt totalt antall utstedte aksjer er 186.688.897, hver med en nominell verdi på NOK 1.  Tegningskurs for aksjene som tildeles i år er NOK 66,71 per aksje. Denne er fastsatt til markedskurs i den perioden som gjelder i henhold til selskapets retningslinjer.

Kontaktperson: Pål Svenkerud, CFO i Bank Norwegian AS
Tel: +47 93403904
Epost: psv@banknorwegian.no

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Norwegian Finans Holding ASA via Globenewswire