Norwegian Finans Holding ASA : Finansdepartementet stadfester Finanstilsynets vedtak om pilar 2-kapitaldekning


Norwegian Finans Holding ASA : Finansdepartementet stadfester Finanstilsynets vedtak om pilar 2-kapitaldekning

 

Det vises til selskapets børsmelding av 7. april 2017 hvor det fremgår at Finanstilsynet hadde fastsatt pilar 2-kravet for banken til 4,2 prosent av risikovektet balanse.

Som nevnt i nevnte børsmelding har banken påklaget vedtaket til Finansdepartementet. Banken har nå mottatt departementets avgjørelse i saken, og hvor departementet stadfester Finanstilsynets vedtak av 7. april 2017. Kravet til ren kjernekapital for Bank Norwegian blir etter denne avklaringen 15,7 prosent ved utgangen av 3. kvartal 2017.
  
Kontaktperson:
Finansdirektør Pål Svenkerud: 93403904

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

 
 
 
 This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Norwegian Finans Holding ASA via Globenewswire