Hopp til hovedinnhold

Mottatt søknad om notering - Norwegian Finans Holding ASA


Oslo Børs har mottatt søknad fra Norwegian Finans Holding ASA om notering på Oslo Børs. Selskapets løpende informasjonsplikt fastsatt i Verdipapirhandelloven §§ 5-1, 5-2 og 5-3 gjelder fra søknadstidspunktet. Selskapsinformasjon: Navn: Norwegian Finans Holding ASA Ticker: NOFI ISIN: NO0010387004