Hopp til hovedinnhold

Meldepliktig handel Norwegian Finans Holding ASA


Navn på meldepliktig/nærstående: Peter Øivind Carlsen Type transaksjon kjøp/salg: Kjøp Tidspunkt for transaksjonen: 10/6 2016 Volum: 1160 Kurs: 85,50 Beholdning etter transaksjonen: 1160