Hopp til hovedinnhold

Oslo Børs - Norwegian Finans Holding ASA - Nytt selskap til notering 17.06.2016


Nytt selskap til notering 17.06.2016: Navn: Norwegian Finans Holding ASA Ticker: NOFI Instrument ID: 1302477 ISIN: NO0010387004 Segment: OBNW MIC kode: XOSL Instrument Type: Share (SH) Hjemstat: NO - NORWAY Handelsvaluta: NOK Børsstørrelse (EMS):100 Pålydende: NOK 1,- Antall aksjer som tas opp til notering: 179 994 708 Norwegian Finans Holding ASA er klassifisert som "40101010 - Diversified Banks" i GICS (Global Industry Classification Standard)