Hopp til hovedinnhold

Norwegian Finans Holding ASA - primærinnsidermelding


Borak AS har i dag overdratt 7 681 443 aksjer i Norwegian Finans Holding ASA, tilsvarende 4,27 % av samtlige aksjer i selskapet, til Brumm AS. Både Borak AS og Brumm AS er heleide av Bjørn H. Kise, styreleder i Norwegian Finans Holding ASA. Aksjene er overført ved fusjon og til bokførte verdier i Borak AS, ca. NOK 4,67 per aksje. Etter fusjonen eier Brumm AS 7 681 443 aksjer i Norwegian Finans Holding ASA, tilsvarende 4,27 % av samtlige aksjer i selskapet. Borak AS ble slettet ved fusjonen. I tillegg til aksjene eid gjennom Brumm AS eier Bjørn H. Kise ytterligere 4 418 361 aksjer i Norwegian Finans Holding ASA, tilsvarende 2,46 % av samtlige aksjer i selskapet, gjennom Sneisungen AS. Sneisungen AS er eid med 51 % av Bjørn H. Kise. Denne meldingen er gitt i henhold til verdipapirhandelloven § 4-2.