Norwegian Finans Holding ASA : Meldepliktig handel for primærinnsidere


Primærinnsider Nils Sælen har den 15. februar 2017 kjøpt 750 aksjer. Aksjene er kjøpt for NOK 73,00 pr aksje. Ny beholdning er 7663 aksjer.