Norwegian Finans Holding ASA : Meldepliktig handel for primærinnsidere


Regnskapskonsulent Frode Jensen har den 21. februar 2017 solgt 20.000 aksjer. Aksjene er solgt for NOK 77,00 pr aksje. Ny beholdning er 53.195