Norwegian Finans Holding ASA : Meldepliktig handel for primærinnsidere


Chief Risk Officer Tore Widding har den 4. mai 2017 kl. 16:30 solgt 80.000 aksjer. Aksjene er solgt for NOK 66,7144 pr aksje. Ny beholdning er 421.480 aksjer.