Norwegian Finans Holding ASA : Vedlegg til halvårsrapport for 2017


Norwegian Finans Holding ASA : Vedlegg til halvårsrapport for 2017

Vi viser til konsernets og selskapets halvårsregnskap for perioden 1. januar til 30. juni 2017, som ble publisert 15.08.2017, hvor erklæring i henhold til Lov om verdipapirhandel § 5-6 annet ledd ikke var vedlagt. Vedlagt følger erklæringen. 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Norwegian Finans Holding ASA via Globenewswire