Meldepliktig handel


Emerald Invest AS, et selskap kontrollert av CFO, Pål Svenkerud, har 30. november 2017 solgt 300.000 aksjer i Norwegian Finans Holding ASA. Aksjene ble solgt for 94,79 per aksje. Pål Svenkerud kontrollerer etter salget 926.000 aksjer.