Primærinnsidermelding - NOFI


Brumm AS har etter børsslutt 21. desember 2017 solgt 1.300.000 aksjer i Norwegian Finans Holding ASA til kurs NOK 92,00 per aksje som ledd i en total return swap-avtale ("TRS") med Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Oslo Branch som motpart. TRS-avtalen forfaller 21. juni 2018. Styreleder i Norwegian Finans Holding ASA og Bank Norwegian AS, Bjørn H. Kise, eier 60 % av aksjekapitalen og kontrollerer 94,24 % av stemmene i Brumm AS. Etter transaksjonen eier Brumm AS 6.739.432 aksjer i Norwegian Finans Holding ASA, tilsvarende ca. 3,61 % av selskapets aksjer. Denne informasjonen er meldepliktig etter verdipapirhandelloven § 4-2.