Hopp til hovedinnhold

Bank Norwegian

Norwegian Finans Holding ASA : STERK VEKST OG RESULTATFREMGANG I BANK NORWEGIAN


Norwegian Finans Holding ASA : STERK VEKST OG RESULTATFREMGANG I BANK NORWEGIAN

Konsernets totalresultat etter skatt i 4. kvartal utgjorde 443 millioner kroner, en økning på 9 millioner kroner fra 3. kvartal. Resultatfremgangen forklares av sterk utlånsvekst, stabile marginer, god kostnadskontroll og stabil kredittkvalitet. Resultatutviklingen må også ses i sammenheng med en gevinst på 50 millioner kroner fra salg av misligholdte lån i Norge i 3. kvartal.

Den sterke kunde- og utlånsveksten fortsatte i 4. kvartal, med en utlånsvekst på 2,5 milliarder kroner, mens innskuddene økte med 1,7 milliarder kroner. Banken rekrutterte 66.000 nye kunder i 4. kvartal.

Konsernresultatet for hele året 2017 ble 1.605 millioner kroner, en økning på 681 millioner kroner sammenlignet med 2016. Resultatfremgangen på årsbasis forklares av kunde- og utlånsvekst, stabile marginer, fokus på kostnadseffektivitet og stabil kredittkvalitet. Totalresultatet inkluderer gevinst fra salg av misligholdte engasjementer i Norge og Sverige på 50 millioner norske kroner og 43 millioner svenske kroner. Banken fikk 292.100 nye kunder i 2017 og en utlånsvekst på 8,2 milliarder kroner, tilsvarende 9,5 milliarder kroner justert for porteføljesalgene.

Banken har ved utgangen av 2017 en kundemasse på 1.233.000 kunder, fordelt på 896.300 kredittkortkunder, 170.400 lånekunder og 166.300 innskuddskunder.

Banken har det siste året jobbet med implementeringen av regnskapsstandarden IFRS 9. IFRS 9 krever at tapsavsetninger beregnes ved bruk av ulike forutsetninger om fremtidig tapsutvikling. Banken har gjort delvise beregninger av tap under IFRS 9 basert på et base-scenario. Beregningene per 31.12.17 viser en uvesentlig endring i tapsavsetningene sammenlignet med tapsavsetningene under IAS 39. Banken forventer ikke å benytte seg av overgangsreglene.

Bank Norwegian startet driften i november 2007 og tilbyr forbrukslån, kredittkort og innskudd til personkunder gjennom internett i det nordiske markedet. Bank Norwegian tilbyr, i samarbeid med flyselskapet Norwegian, et kombinert kredittkort og fordelskort. Banken startet virksomheten i Sverige i mai 2013. I desember 2015 lanserte banken lån og innskudd i Danmark og Finland, mens kredittkort ble lansert i juni 2016.

Bank Norwegian er en digital bank som leverer enkle og konkurransedyktige produkter i personkundemarkedet. Virksomheten baseres på ledende digitale løsninger, synergier med flyselskapet Norwegian, attraktive betingelser til kundene, kostnadseffektiv drift og effektiv risikoseleksjon.

For ytterligere informasjon, se årsrapport for 2017 og investorpresentasjon for 4. kvartal 2017 som ligger tilgjengelig på:

https://www.banknorwegian.no/OmOss/InvestorRelations

For eventuelle spørsmål kan du ringe; 

Administrerende direktør Tine Wollebekk; tlf nr:  40805557 

Finansdirektør Pål Svenkerud; tlf nr:  93403904

https://www.banknorwegian.no


This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Norwegian Finans Holding ASA via Globenewswire