Hopp til hovedinnhold

Bank Norwegian

Primærinnsidermelding


 

Green 91 AS har 6. april 2018 forlenget en total return swap-avtale ("TRS") med
Danske Bank A/S som motpart for 1.000.000 aksjer i Norwegian Finans Holding ASA
("NOFI") til kurs NOK 87,75 per aksje. Den opprinnelige TRS-en gjaldt 2.000.000
aksjer i NOFI og ble inngått med Danske Bank A/S før NOFI søkte om børsnotering
av sine aksjer 19. mai 2016. Forlengelsen gjelder halvparten av disse aksjene og
utløper 25. mars 2020. Lars Ola Kjos, som er styremedlem i Bank Norwegian AS,
NOFIs heleide datterselskap, eier 100 % av aksjene i Green 91 AS. Green 91 AS
eier etter transaksjonen fremdeles 3.964.901 aksjer i NOFI, tilsvarende ca.
2,12% av selskapets registrerte aksjekapital.