Hopp til hovedinnhold

Bank Norwegian

Norwegian Finans Holding ASA : Beslutning om utstedelse av nye aksjer i henhold til incentivordning for ledende ansatte


Norwegian Finans Holding ASA : Beslutning om utstedelse av nye aksjer i henhold til incentivordning for ledende ansatte

Selskapet har fastsatt bonus for ledende ansatte for 2017 basert på incentivordningen for ledende ansatte i Selskapet og Bank Norwegian AS ("Bank Norwegian"). Etter ordningen skal en del av den enkelte ansattes krav på bonus benyttes til å erverve nye aksjer i Selskapet.

Som følge av dette har styret den 18. juni 2018 vedtatt en kapitalutvidelse på NOK 62,959, ved utstedelse av 62,959 nye aksjer, hver pålydende NOK 1. De nye aksjene utstedes med forbehold om at Finanstilsynet godkjenner kapitalendringen og Foretaksregisteret registrerer kapitalforhøyelsen. Dersom kapitalforhøyelsen blir godkjent, vil ny aksjekapital i Selskapet etter slik registrering være NOK 186.751,856 fordelt 186.751,856 aksjer.

Tegningskurs for aksjene som tildeles i år er NOK 92,42 per aksje. Denne er fastsatt til markedskurs i den perioden som gjelder i henhold til Selskapets retningslinjer.

Kapitalutvidelsen ble besluttet av Selskapets styre i henhold til fullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved utstedelse av nye aksjer, og som ble gitt styret av Selskapets ordinære generalforsamling den 03. mai 2018.

Ettersom de ansattes krav på bonus er mot Bank Norwegian, har Selskapet overtatt disse forpliktelsene etter avtale med Bank Norwegian for å muliggjøre gjeldskonvertering som oppgjørsmetode for de nye aksjene.

Følgende primærinnsidere har blitt tildelt aksjer i Selskapet til kurs NOK 92,42 per aksje:


Tine Wollebekk er tildelt 19.687 aksjer, ny beholdning er 34.687 aksjer.

Pål Svenkerud er tildelt 13.814 aksjer, ny beholdning er 940.271 aksjer.

Tore Andresen er tildelt 12.570 aksjer, ny beholdning er 1.115.225 aksjer.

Merete Gillund er tildelt 8.076 aksjer, ny beholdning er 528.474 aksjer.

Fredrik Mundal er tildelt 6.951 aksjer, ny beholdning er 15.747 aksjer.

Kristin Thorstensen er tildelt 1.861 aksjer, ny beholdning er 16.323
aksjer.


Kontaktperson:

Pål Svenkerud, CFO i
Bank Norwegian

Tlf.: +47 934 03 904

Epost: psv@banknorwegian.no

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Norwegian Finans Holding ASA via Globenewswire